Bærekraftig retning

300 skritt nærmere en bærekraftig framtid

Om bord | Ingen kommentarer

Vi har satt seil og påbegynt reisen mot å bli et grønnere fergeselskap. Vårt fokus er sentrert rundt fire områder, utviklet i samsvar med FNs bærekraftige utviklingsmål og tilpasset vår virksomhet: Ren energi, ansvarlig forbruk, god helse og velvære og livet under vann. Siden 2006 har vi jobbet for å redusere energi og drivstoffbruk, og i juli implementerte vi vårt prosjekt nummer 300. Her er en titt på 2017 fra et bærekraftig perspektiv.

Vår visjon er «Connecting Europe for a Substainable Future.» Og det er ikke bare vakre ord. Da 90% av verdens handelsvarer transporteres til sjøs, spiller vi og våre kolleger i shippingindustrien en svært viktig rolle, når det kommer til internasjonal handels miljøpåvirkning. Det gode er at sjøbasert transport er den mest miljøvennlige måten å transportere gods på ved måling av utslipp per tonn. Likevel er klimaet og miljøet fortsatt påvirket. Her er noen av eksemplene på våre bærekraftige prosjekter som ble gjennomført i 2017.

300 prosjekter for redusert energiforbruk

I 2006 lanserte vi vårt energispareprogram (ESP) med formål om å redusere drivstofforbruket i tråd med vårt mål på – 2,5 prosent per år. I juli 2017 ble prosjekt nummer 300 utført, da vi erstattet regulatorene på hovedmotorene i Stena Scotia, som opererer på ruten Rotterdam – Killingholme. Den årlige forventede drivstoffbesparelsen er 3%. Kort sagt, installerte vi en moderne kontrollenhet og en robotmotor for å få en jevn og nøyaktig drivstofftilførsel. Dette ble tidligere gjort på fire av våre andre ferger, inkludert Stena Spirit, som opererer langs Karlskrona – Gdynia ruten.

1,000,000 plastposer er erstattet

Plast, som havner i havet, er et økende miljøproblem. Derfor erstattet vi våre vanlige plastposer med en pose laget av biomaterialer. Dette er et viktig skritt på veien for å fase ut alle poser og engangsartikler framstilt av plast på alle 36 ferger gjennom 2017-2018. I 1,3 millioner engangs kaffekopper om bord er byttet ut med et biologisk nedbrytbart alternativ.

Kobler våre ferger til landstrøm

Det er faktisk ikke noe nytt! Vi begynte med tilkobling av våre ferger til landstrøm tilbake i 1989. Det som er nytt, er at fire av våre seks havner i Sverige (eller 17% av havnene i vårt rutenett) nå er koblet til det lokale elnettet. Den siste havnen som skal inkluderes i dette prosjektet er Trelleborg i Sør-Sverige, hvor vi nå kan koble våre to skip M/S Skåne og M/S Mecklenburg – Vorpommern til elnettet under opphold i havnen. Dette betyr at maskinen om bord er helt stengt, og bringer utslippene ned til nesten null, spesielt når vi bruker grønn strøm. I løpet av 2016 bidro alle Stena Lines elektriske forbindelser i havn til en reduksjon av CO2- utslippene med 12 500 tonn, noe som tilsvarer det årlige forbruket av 6.500 gjennomsnittlige personbiler.

Dette var tre av våre bærekraftige prosjekter i 2017. Bærekraft handler ikke bare om å redusere vår innvirkning på miljøet. Det hjelper oss også med å bevare helsen, tryggheten og trivselen til alle som jobber og reiser med oss. I 2018 vil vi fortsette på vår bærekraftige reise, og vi håper du følger med oss!