Verdens Maritime Dag

Vår historie | Ingen kommentarer

Hvert år feires World Maritime Day over hele verden. Her tar man for seg viktige temaer, og feirer den verdensomspennende maritime næringen. I 2016 har den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen (IMO) valgt temaet; “Shipping: Uunnværlig for verden”.

Vi i Stena Line kunne ikke vært mer enig i årets tema. Visste du blant annet at Stenas globale flåte hvert år reiser en strekning som tilsvarer 270 ganger rundt jordkloden? Hvert eneste år!

Med sitt omfattende rutenettverk i Nord-Europa frakter Stena Line rundt 30’000 kilometer med trailere hvert år. Bare lengden på kjøretøyene tilsvarer mer enn tre ganger frem og tilbake mellom London og Shanghai. Her fraktes blant annet ferskmat og blomster til dagligvarehandler, råmaterialer til produsenter, og byggmateriale til byggeplasser.

I Sverige avhenger julefeiringen til nesten 1,2 millioner husstander av juletrær fraktet med Stena Lines skip fra Danmark hvert år.

Visste du at ifølge FN konferanse innenfor handel og utvikling (UNCTAD), er hele 80 prosent av volumet til den globale handelen fraktet via sjø? Det betyr at uten shipping ville den moderne globale handelen mest sannsynlig ikke vært mulig.

Siden Stenas oppstart i 1939 har selskapet vokst til å virkelig bli et globalt selskap. Bli med oss på reisen, og få følelsen av hvem vi er: